NAWIERZCHNIO - IZOLACJA SPECTRASFALT SAFEGRIP

Co to jest safegrip?

SPECTRASFALT SAFEGRIP to bardzo trwała, szorstka i wodoszczelna nawierzchnio – izolacja,  mająca szerokie zastosowanie w inżynierii komunikacyjnej, głównie na obiektach mostowych, drogach, placach i parkingach.

Ten wysokiej klasy produkt przeznaczony jest pod ruch pieszy, rowerowy i kołowy, zapewniając bezpieczeństwo użytkowników ruchu i ochronę podłoża.

Składa się z kationowej, modyfikowanej polimerami emulsji bitumicznej oraz kruszywa łamanego, ułożonych w systemie dwuwarstwowym.

Ze względu na swoje doskonałe parametry jakościowe, własności użytkowe i walory estetyczne, łatwość oraz szybkość układania, a także dość liberalne warunki aplikacji, SPECTRASFALT SAFEGRIP jest optymalną alternatywą dla nawierzchni wykonywanych z zastosowaniem żywic epoksydowych i poliuretanowych.

Produkt został wprowadzony na rynek polski ponad 12 lat temu, a od początku swojej działalności po dzień dzisiejszy, wyłącznym importerem emulsji bitumicznej, wchodzącej w skład nawierzchnio – izolacji SPECTRASFALT SAFEGRIP jest firma ASIS Sp. z o.o. z Krakowa.

Poznaj pełen zakres naszych usługNa stronie firmowej asis.com.pl

W zakresie produktu SPECTRASFALT SAFEGRIP, firma ASIS Sp. z o.o. zajmuje się  sprzedażą zestawu materiałów do wykonania nawierzchnio -  izolacji oraz świadczy wszelkie usługi związane z jej układaniem na budowanych lub remontowanych obiektach.

Jako wyłączny i bezpośredni importer emulsji do produkcji nawierzchnio – izolacji SPECTRASFALT  SAFEGRIP, firma ASIS gwarantuje swoim klientom atrakcyjne ceny, szybką dostawę i jakość oryginalnego produktu. Zapewnia również profesjonalne  wykonanie nawierzchni oraz pomoc techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Miarą najwyższej jakości produktu i oferowanych usług, jest ponad 300 obiektów inżynierskich w całej Polsce, na których firma ASIS dostarczyła i wykonała nawierzchnio – izolację SPECTRASFALT SAFEGRIP.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty!

Producent emulsji

Producentem technologii oraz emulsji do wykonywania nawierzchnio – izolacji SPECTASFALT SAFEGRIP jest firma LATEXFALT BV z Holandii – wiodący w Europie producent innowacyjnych, specjalistycznych powłok, opartych na bitumach, które mają zastosowanie w budownictwie przemysłowym, drogowym i mostowym. Od 50 lat w swoich laboratoriach i zakładach produkcyjnych, firma LATEXFALT BV wytwarza materiały i systemy nawierzchni, które są neutralne dla środowiska i spełniają rygorystyczne normy jakościowe. Przykłady realizacji budowlanych, w których zastosowane zostały wyroby firmy LATEXFALT BV obecne są na całym świecie.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest ASIS Spółka z. o. o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Biskupińska 2. Dane adresowe Administratora e-mail: biuro@asis.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej zgodnie z w/w rozporządzeniem i wprowadzoną polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w ASIS Sp. z o.o.

Copyrights 2012 ASIS Sp z o.o. | projekt i wykonanie: