NAWIERZCHNIO - IZOLACJA SPECTRASFALT SAFEGRIP

Co to jest safegrip?

Sposób użycia

Nawierzchnio – izolacja SPECTASFALT SAFEGRIP wykonywana jest zgodnie z technologią opracowaną przez producenta emulsji, w oparciu o szczegółową Wewnętrzną Instrukcję Wykonania firmy ASIS, z materiałów których parametry są opisane w Aprobacie Technicznej IBDiM.

Nawierzchnio – izolacja SPECTRASFALT SAFEGRIP jest wytwarzana na miejscu wbudowania i wykonywana na zimno. Nie może być przechowywana i transportowana po jej wytworzeniu.