NAWIERZCHNIO - IZOLACJA SPECTRASFALT SAFEGRIP

Co to jest safegrip?

Aprobaty i dokumenty

Aprobata Techniczna nr AT/2006-03-1096/3
SPECTRASFALT SAFEGRIP z dn. 26.09.2016

    

Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 78- 1/2016 z dnia  5.10.2016

    

 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych  nr ASIS/2017/5 z dn. 21.06.2017