NAWIERZCHNIO - IZOLACJA SPECTRASFALT SAFEGRIP

Co to jest safegrip?

System

Nawierzchnio – izolacja SPECTRASFALT SAFEGRIP jest dwufazową powłoką, wykonywaną przez podwójne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej i zatopionego w niej kruszywa łamanego. Zadaniem emulsji jest całkowita izolacja przeciwwodna podłoża, natomiast kruszywo służy do przekazywania obciążeń ruchu na podbudowę.

Technologia ta umożliwia łatwe i szybkie wykonanie trwałej, uniwersalnej, a zarazem cienkiej nawierzchni wykańczającej o dużych walorach antypoślizgowych. Standardowo wykonywana jest nawierzchnia o grubości ok. 6 mm.

Zestaw materiałów do wykonania nawierzchnio – izolacji SPECTRASFALT SAFEGRIP objęty jest Aprobatą Techniczną IBDiM. Wyrób posiada komplet dokumentów wymaganych Ustawą o wyrobach budowlanych i jest znakowany znakiem B.