NAWIERZCHNIO - IZOLACJA SPECTRASFALT SAFEGRIP

Co to jest safegrip?

2012

Budowa kładki pieszo – jezdnej przez rzekę Rabę w m. LUBIEŃ, woj. małopolskie.
Dostawa materiałów i wykonanie nawierzchnio – izolacji w kolorze piaskowożółtym (240 m2) i szaroczarnym (250 m2).